Prawo pracy i wypadki na drabinie w Nowym Jorku

Published on

Spadające przedmioty, upadki z wysokości i upadki z drabiny stanowią ogromne zagrożenie dla pracowników na budowach w Nowym Jorku.

W związku z tym istnieją specjalne przepisy mające na celu ochronę pracowników w Nowym Jorku.

Niektóre z nich obejmują:

  • Prawo pracy 240(1) stanu Nowy Jork, które zobowiązuje właścicieli projektów budowlanych i generalnych wykonawców do zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom wykonującym prace na wysokości oraz pozwala na pociągnięcie właścicieli i wykonawców do całkowitej odpowiedzialności za urazy. Upadki, spadające przedmioty i inne zagrożenia związane z drabinami, rusztowaniami i podobnym sprzętem są objęte tym prawem.
  • Prawo pracy 200 stanu Nowy Jork, które wymaga od wykonawców i właścicieli placów budowy zapewnienia w miarę bezpiecznego miejsca pracy.
  • Prawo pracy NY 241(6), które umożliwia poszkodowanym pracownikom wnoszenie pozwów przeciwko generalnym wykonawcom, właścicielom placów budowy i innym osobom za naruszenie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy określonych w New York Industrial Code, nawet jeśli te podmioty nie spowodowały niebezpiecznego stanu.
  • NY Industrial Code 12 NYCRR § 23-1.21 określa wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa niektórych typów drabin i pomostów. Oprócz zasad określających, kiedy drabiny te muszą być używane w projektach, prawo nakłada również ograniczenia na drabiny wysuwane i drabiny platformowe używane w dużych projektach oraz wymaga wymiany drabin, gdy uszkodzenie lub wiek zagraża integralności strukturalnej.
  • Standardy OSHA dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Naruszenia OSHA, w tym nieprzestrzeganie określonych norm dotyczących wysokości, umiejscowienia i rozmiaru szczebli lub przepisów dotyczących bezpiecznego korzystania z drabiny, mogą wskazywać na niewywiązywanie się przez stronę kontrolującą ze swoich zobowiązań prawnych.

The Perecman Firm, PLLC walczy od ponad 40 lat o poszkodowanych pracowników i jest dobrze zaznajomiona z prawem pracy stanu Nowy Jork, przepisami OSHA oraz różnymi kodeksami nowojorskimi, które chronią pracowników budowlanych. Nasze bogate doświadczenie pozwala nam określić, kiedy strony mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za urazy pracowników i korzysta z doświadczenia i naszych wypracowanych strategii w celu zapewnienia maksymalnego, możliwego odszkodowania.

Jeśli masz pytania dotyczące praw pracowników w Nowym Jorku i opcji prawnych po jakimkolwiek wypadku na drabinie, upadku lub urazie na budowie, zadzwoń do nas. Nasi prawnicy obsługują klientów z całego Nowego Jorku i oferują BEZPŁATNĄ ocenę twojego wypadku.